Mikrogranule pro léčbu karcinomů Embosphere a Hepasphere jsou novinkou našeho sortimentu. Embosphere jsou mikrogranule určené k embolizaci. Částice jsou speciálním katétrem vpraveny do cév, které zásobují nádor. Po jejich expanzi účinně uzavřou průsvit cévy a zabrání tak vyživování nádorových buněk. Metoda je vhodná zejména na léčbu děložních fibromů. Výhodou metody je předvídatelnost účinku – částice jsou stlačitelné o třetinu původního objemu, aby hladce prošly katétrem. Jakmile se ocitnou na místě určení, expandují na původní velikost a obturují cévu. V účinku pozorujeme přímou úměru mezi úrovní arteriální okluze a velikostí použitých částic. Tím je dosaženo přesné a konzistentní okluze. Embosphere jsou vysoce biokompatibilní a neresorbovatelné s trvalým účinkem. U 92,3% pacientů dochází k 100 % infarktu uterinního fibroidu.

Hepasphere jsou určeny pro transarteriální chemoembolizaci (TACE) pro léčbu neoperabilních karcinomů jater (HCC). Mikrogranule Hepasphere slouží jako nosič léčiva (Doxorubicin), který je tak dopraven přímo do blízkosti karcinomu, kde se uvolní a efektivně destruuje nádorové buňky. Jedná se tak o vysoce cílenou léčbu, která minimalizuje negativní vedlejší účinky celkové chemoterapie. Vyžádejte si bližší informace, prospektový materiál, či návštěvu regionálního reprezentanta, k podání kompletní informace o produktech a jejich aplikaci.