Desinfekční víčka DualCap®

Desinfekční víčka DualCap®

Infekce spojené s intravenózní katetrizací jsou ekonomicky nákladné komplikace, často s vážnými dopady na pacienta, bohužel někdy končící i jeho smrtí. Existující klinické studie dokazují, že tzv. holý konec infuzní soupravy (male Luer koncovka) je na znečištění...